O przedszkolu Kontakt Przetargi
  Rekrutacja Deklaracja dostępności Redakcja
   O przedszkolu

   Klauzula Rodo

   Klauzula informacyjna

   o przetwarzaniu danych osobowych

    

   W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).

   INFORMUJEMY, co następuje:

   Administratorem Państwa danych osobowych jest:

   Publiczne Przedszkole Nr 3 w Złotowie,

   ul. Plac Wolności 12, 77-400 Złotów

   reprezentowane przez Dyrektora – Gabriela Kawą

   email: p3@przedszkola-zlotow.pl

   tel: 67 263 32 66

    

   Inspektorem ochrony danych w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Złotowie jest:

   Alicja Mendyk

   ul. Łowiecka 1

   77-400 Złotów

   Tel: 500 329 056

   Email: am-iod@wp.pl

   Do inspektora ochrony danych można zwracać się z pytaniami dotyczącymi sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku z działaniem przedszkola.

   Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią: obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielona przez Państwa zgoda.

   Cele przetwarzania danych osobowych:

   Państwa dane osobowe przetwarzane będą dla celów realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa, statutu oraz realizowanych w interesie publicznym.

   Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

   podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów,

   podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa  

    Okres przechowywania danych osobowych:

   Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki dziecka w przedszkolu. Po tym czasie dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane na czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa.

   W związku z przetwarzaniem Państwa danych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

   prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

    prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

   Charakter wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

   Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe.

    

   ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

    

    


   Przygotował: Administrator , dnia: 2021-03-23 18:04:25.
   Zmodyfikował: Administrator , dnia: 2021-03-23 18:22:01.
   Historia zmian

   « Powrót